LSS – Juridik

Du som har en eller flera funktionsnedsättningar kan ha rätt till att få personlig assistans enligt lagen om stöd och service, LSS. I grunden gäller att du måste tillhöra en av de 3 personkretsar som LSS-lagen grundar sig på.

De 3 personkretsarna är indelade för personer:

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Du har möjlighet att ansöka om personlig assistans enligt LSS fram till dagen innan din 65-årsdag och det viktiga är att ansökan är inskickad innan dess, inte att beslutet är taget. Detsamma gäller för att få mer personlig assistans om du redan har ett beslut om att få personlig assistans.

Om du tillhör en personkrets enligt LSS och efter detta får ett beslut om personlig assistans får du ersättning från kommunen eller Försäkringskassan beroende av hur många timmar de beslutar att du har enligt dina grundläggande behov. Om du får ett LSS-beslut om grundläggande behov som är större än 20 timmar får du assistans från Försäkringskassan, annars från kommunen.

Vi på assistansbolaget MR Assistans kan hjälpa dig att ansöka om personlig assistans från grunden eller att stötta dig i att få större LSS-beslut om du har behov av större beslut än vad du har idag. Det kan även innebära ansökan om tillfällig utökning för en tillfällig förändring i din vardag.
För de fall som gäller tillfällig utökning för personlig assistans är det alltid till kommunen man vänder sig för att få ett utökat LSS-beslut.