MR Assistans

MR Assistans startades 2015 av Regina och Mattias Lind.

Mattias har, innan starten av MR Assistans, arbetat som VD och styrelseledamot för 7H Assistans och varit del av Vårdföretagarnas styrelse för Bransch Personlig Assistans 2013-2015. Under sin tid inom assistansbranschen har det varit viktigt för Mattias att ha god förståelse för såväl brukares vardag som för hur det är att vara personlig assistent.
Mattias har tidigare arbetat för att hjälpa företag att organisera upp rutiner och effektivisera sina verksamheter i syfte att minska de administrativa kostnaderna och skapa en förutsägbarhet för anställda som i sin tur skapar trygghet och möjlighet till trivsel.

Regina har, innan starten av MR Assistans, arbetat som verksamhetschef inom personlig assistans och har blivit speciellt uppskattad för sin förmåga att leda grupper att arbeta tillsammans för att göra det bästa för såväl sina medarbetare som för sina kunder. Regina har även arbetat som undersköterska under 15 år, varav de flesta av dem på operation på SÄS. Hon är dessutom utbildad HLR-instruktör.

För oss på assistansbolaget MR Assistans är det viktigt att hjälpa dem som verkligen behöver personlig assistans att få så mycket assistans som de behöver för att kunna leva enligt lagens intentioner. Detta betyder att vi arbetar hårt för att stödja samtidigt som vi arbetar för att motverka fusk inom assistansbranschen och följer de lagar och regelverk som finns. Det är viktigt att de begränsade pengar som finns för att stödja funktionsnedsatta i samhället används så gott som möjligt för rätt syfte. MR Assistans kommer alltid finnas här för att arbeta hårt för våra kunders rättigheter och våra anställdas status i samhället!