Tranparensinformation

KONTAKTINFORMATION

MR Assistans AB
Knektåsvägen 39
506 49 Borås

Telefon: 033-723 26 00 (växel)
Mail: info@mrassistans.se

Kontaktperson: Mattias Lind

BASFAKTA OM MR Assistans

För 2016 gäller följande för MR Assistans:

MR Assistans beräknas omsätta 2 miljoner kronor. Verksamheten beräknas bedrivas på ett fåtal arbetsplatser runt om i Västra Götaland.

MR Assistans fick tillstånd att bedriva assistans i slutet av 2015 och har därmed inte något bokslut att redovisa.

MÅL

MR Assistans affärsidé är att erbjuda personlig assistans till funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna i Sverige. Alla involverade i MR Assistans ska känna delaktighet och respekt, vare sig man är kund eller anställd.

KVALITET

MR Assistans arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9

Kvalitetsregister saknas för personlig assistans

Nyckeltal saknas för personlig assistans

Patient- eller brukarundersökningar saknas för personlig assistans

MEDARBETARE PÅ MR Assistans

Antal assistenter
MR Assistans har vid ingången av 2016 inga anställda personlig assistenter.

Antal på kontoret
MR Assistans har VD och Vice VD som även hanterar funktioner som verksamhetschef och ekonomiansvar.

Utbildningsnivåer
På kontoret finns utbildning i såväl vård som företagsledarskap och ekonomi med 5-15 års erfarenhet av nuvarande yrke.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron på MR Assistans är obefintlig med tanke på att det är en nystartad verksamhet.

Kollektivavtal
MR Assistans har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

ÄGARE- OCH STYRELSEINFORMATION

MR Assistans AB org.nummer: 559019-7942
Bolagsform: Aktiebolag

VD: Mattias Lind

Styrelse
Mattias Lind
Regina Lind

Ägare
MR Assistans AB ägs av Regina och Mattias Lind.