top of page
Sami Globen.jpg

OM OSS 

MR Assistans startades 2015 av Regina och Mattias Lind.

Bolaget är sprunget ur en uppfattning om att det är viktigt att hjälpa dem som verkligen behöver personlig assistans att få så mycket assistans som de behöver för att kunna leva enligt lagens intentioner.
MR assistans har från starten arbetat hårt för att stödja samtidigt som man arbetat för att motverka fusk inom assistansbranschen och följer de lagar och regelverk som finns. Man såg det som viktigt att de begränsade ekonomiska medel som finns för att stödja funktionsnedsatta i samhället används så gott som möjligt för rätt syfte. MR Assistans har sedan grundandet funnits där att arbeta hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället!

2022 förvärvades MR assistans av Mikael Stål och Daniel Lindkvist.  Under de kommande åren är ambitionen att MR assistans ska få växa från det lilla bolaget till ett större med verksamhet även på andra platser i Sverige men MR Assistans ursprungliga kärnvärden ska fortsätta prägla verksamheten och utöver dessa har vi adderat ett tydligt hållbarhetsperspektiv.  


Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och –villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. 

 

Vi har inspirerats av de globala målen, den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och vi vill lägga till en egen punkt på den agendan: 

Världens bästa personliga assistans.

bottom of page